Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on SiteCor Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.11.2020. Viimeisin muutos 19.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä

SiteCor Oy, Jontikka 4, 40100 Jyväskylä. Puh. +358 45 130 9662, info@sitecor.fi, www.sitecor.fi.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Simo Tynys (yhteystiedot kohdassa 1.).

3. Rekisterin nimi

SiteCor Oy asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan suostumus

  • asiakassuhde (laskutus, tiedottaminen)
  • sopimus, jossa asiakas on osapuolena (=kuvaus- ja kuvan käyttöoikeussopimus tai muu sovittu asia)
  • viranomaishakemukseen materiaalin toimittaminen (passikuvaus)
  • asiakastöiden esittely ja referenssipalautteet mediassa (esim. verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on em. tietojen ohella yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi sekä oman osaamisen esittely asiakastöiden avulla (asiakkaan luvalla). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, sosiaalisen median osoitteet), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot:mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. (evästeet). Asiakkuudesta riippuen em. tietoja säilytetään tarvittava aika. Asiakas voi pyytää tietojensa tuhoamista. Viranomaishakemusta varten lähetettävät henkilötiedot tuhotaan 5 vuorokauden kuluessa, jollei tietoja tarvita laskutukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, chat-kanavista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa ja julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa myös sovellettavan lainsäädännön sallimassa ja vaatimassa määrin, esimerkiksi valtion viranomaisille (Poliisi: lupahallinnon valokuvapalvelin). Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos asiakassuhde sitä vaatii.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto (allekirjoitetut sopimukset) säilytetään lukitussa työtilassa, jossa lukittava arkistointikaappi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Google analytics

Käytämme tällä sivustolla Google Analyticsia. Tämä on Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelu (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ”Google”). Google Analyticsin evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa. IP-osoitteen tunnistamattomuus on aktivoitu verkkosivustoillamme, joten Google-käyttäjien IP-osoite lyhennetään etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa valtioissa Euroopan talousalueella. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen verkkosivuston käyttösi verkkosivujen toiminnan raportointiin ja tarjotakseen meille muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivustojen käyttöön ja internetin käyttöön. Google Analyticsille osana Google Analyticsia toimitettavaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimen ohjelmiston vastaavan asetuksen avulla; huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja täysimittaisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeestä syntyneitä tietoja, jotka liittyvät sivuston käyttöösi (IP-osoitteesi mukaan lukien) asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavissa seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

Facebook pikseli

Käytämme tällä sivustolla Facebookin pikseliä, joka kerää tietoja sivukävijöistä. Lisätietoa Facebookin tietosuojaehdoista löydät täältä: https://www.facebook.com/about/privacy/

Evästeiden käyttäminen sivustolla
Voidakseen tehdä käynnin verkkosivuillemme ja mahdollistaakseen tiettyjen toimintojen käytön käytämme sivuillamme niin sanottuja evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka säilytetään laitteellasi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Yhteystiedot

SiteCor Oy

Saharisentie 1 A 2
40270 Palokka

info@sitecor.fi

Henkilötietorekisteri­seloste

Verkkolaskuosoite

Operaattori / Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus
OpusCapita Solutions Oy (E204503) / 003729007652 / 003729007652

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun.

Sähköpostiskannauksen osoite:
SiteCorOy.FI.P.120617-6@docinbound.com

Paperilaskujen skannauksen osoite:
SiteCor Oy (OpusCapita Skannauspalvelu)
PL 94666
00063 LASKUNET

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.